Användbarhet

Att formge och designa produkter är inte rocket science. Hade det varit det skulle designarbetet på många sätt varit enklare. Rocket science grundar svår beslut på exakta matematiska formler. Vid design av digitala artefakter går detta sällan att göra.
Att designa en produkt är att välja en produktsammansättning av oändligt många sammansättningar. Det finns inget rätt eller fel. Där emot finns det mer eller mindre lyckade utformningar av produkter.

Vi sätter användbarheten i fokus. Med hjälp av expertutvärderingar och användartester granskas de produkter vi utvecklar under arbetets gång. På så sätt skapar vi god design

Comments are closed.