Avtal

Innan ett projekt startar kommer beställare överens med Cycledev om vad som ska utvecklas genom att tillsammans utforma en specifikation. Utifrån specifikationen sätts ett pristak.

För två heltidsanställda programmerare samt projektledning från Cycledev ligger priset runt 25 000 :- per månad. Det totala priset kommer aldrig överstiga det överenskomna pristaket.

Comments are closed.