Vad hände med Cycledev?

Över två år har gått sedan Cycledevs verksamhet startade och väldigt lite tycks ha hänt om man klickar igenom Cycledevs sida. Faktum är att verksamheten inte varit helt stilla, Cycledev har under de två åren drivit igenom ett antal projekt där programmeringen outsourcats. Idag är dock verksamheten nästintill helt vilande.

När jag startade Cycledev hade jag många idéer men inte så mycket erfarenhet om outsourcing och konsultverksamhet. Jag tillämpade en ganska naivt tillvägagångssätt vilket gjort att jag brände mig på några projekt då jag arbetade mycket utan någon riktigt förtjänst. Mitt naiva tillvägagångssätt tillät mig ändå att experimentera en hel del vilket var väldigt lärorikt. Konceptet med användarcentrerad outsourcing är fortfarande något som jag tror på men det blev för tufft för mig att driva ensam vilket ledde till att jag tackade ja till att arbeta på Findwise.

Findwise arbetar framgångsrikt med konceptet findability. I princip handlar det om att göra information synlig eller hitta ny värdefull information i stora mängder data. Jag trivs bra med att arbete på Findwise och har inga planer på att byta jobb.

Vid sidan av allt har jag också varit med och skapat Adorna. Adorna är en handelsplats för konsthantverkare där konsthantverkare kan starta och driva sina egna butiker. Adornas koncept föll mig verkligen i smaken och mycket arbete har lagts ner för att få till en sida där konsthantverkare lätt kan sälja sina kreationer. Adorna är även mitt sidoprojekt just nu och mycket mer arbete kommer läggas ner på sidan framöver.

Att Cycledev är vilande i dagsläget betyder inte att företaget är avvecklat. Framtiden får visa om jag testar mina egna vingar igen, och då kanske tillsammans med någon annan driven person.

This entry was posted in Cycledevs utveckling. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>