Dokument

Här presenteras texter som behandlar ämnen som är relevanta för Cycledev

  • MVC: Ett vanlig förekommande designmönster inom programmering som bland annat bidrar till struktur och ansvarsfördelning i koden.
  • Zend Framework: Ett MVC baserat ramverk för PHP som Cycledev gärna  tillämpar.

Comments are closed.