Projektledning

I kontakten mellan dig som beställare och programmerare krävs en väl utarbetad projektledningsmodell. Cycledevs projektledningsmodell fokuserar på att ge dig som beställare både god återkoppling och kontroll över projektet.

Vid större projekt arbetar vi med  rörligt pris med ett överenskommet pristak. För dig som beställare betyder det säkerhet eftersom det redan från början existerar ett pris för projektet. Ökad kontroll ges också då produktspecifikationen inte är låst från start. Genom att lägga till eller ta bort instruktioner i produktspecifikationen kan pristak förhandlas om.

Genom regelbundna möten får du som beställare återkoppling. Under ett möte diskuteras följande:

  1. Vad som utvecklats sedan föregående möte
  2. Vad som ska vara utvecklat till nästa möte

Under mötena har du som beställare möjlighet att göra ändringar på redan utvecklad funktionalitet och komma med önskemål om hur kommande funktionalitet ska utformas.

Mellan mötena sköter Cycledev kontakten med programmerare. Utöver programmeringsarbete genomför Cycledev också utvärderingsarbete för att identifiera brister i redan utvecklad mjukvara eller i specifikationen till mjukvara innan specifikationen omvandlas till mjukvara.

Comments are closed.